Aktuális

CSAKIT Study Day

(scroll down for English)

Helyszín: SZTE Pszichiátriai Klinika, E206 terem, Szeged, Kálvária sgt 57.
Időpont: 2019. június 1. 9:00-18:00
Jelentkezés az űrlap kitöltésével lehetséges
Kapcsolat: csakitws@gmail.com
Jelentkezési határidő: 2019. május 15.

A bilaterális, szerb-magyar továbbképző nap során a résztvevők ízelítőt kapnak a csoportanalízis mai trendjeiről: új megközelítésekről és korábbi alapfogalmak aktuális értelmezéseiről. A csoportvezetés, a csoportok működésének aktuális kérdéseiről, sajátos nehézségeiről szóló előadásokat érdemi vita követi. Lehetőség nyílik összevetni a szerb, magyar és esetleg egyéb országok csoportanalitikusainak tapasztalatait is. Az előadásokat angolul fogják tartani az előadók, de magyar írásos anyagokkal segítjük a megértést. Várjuk az érdeklődők jelentkezését.

Program

9:00-9:30 Regisztráció
9:30-9:45 Megnyitó
9:45-11:00 Ivanka Dunjic On achieving a change in small analytic group (Változás elérése az analitikus kiscsoportban)
11:15-12:30 Tija Despotovic On similarities and differences of psychoanalysis and group analysis (Hasonlóságok és különbségek a pszichoanalzis és a csoportanalzis között)
12:30-13:30 Ebéd
13:30-14:45 Takácsy Márta Effects of the digital world on the group matrix (Napjaink digitális társadalmának hatása a csoport mátrixára)
15:00-16:15 Milák Piroska The social unconscious – current approach (A társas tudattalan – aktuális megközelítés)
16:30-18:00 Ivanka Dunjic és Dujmovics-Karcher Éva Nagycsoport

CME akkreditáció: 16 pont, SE-TK/2018.I./00224 addiktológia, gyermek- és ifjúságpszichiátria, klinikai szakpszichológus, orvosi rehabilitáció a pszichiátria területén, pszichiátria, pszichoterápia

Részvételi díj, amely magában foglalja az előadások anyagához való hozzáférést, az ebédet és a cme pont jóváírását:
Kedvezményes részvételi díj: nyugdíjasoknak, nappali tagozatos hallgatóknak, szakdolgozóknak, a CSAKIT társult és rendes tagjainak, csak átutalással, 2019. május 15-ig, 6000 Ft
Early Bird”: csak átutalással, 2019. május 15-ig, 7000 Ft
Tértésmentes: Az SZTE Pszichiátriai Klinika dolgozói számára, csak 2019. május 15-e előtti regisztráció esetén
Helyszíni: csak készpénzzel, 9000 Ft
Helyszíni fizetés esetén kedvezmény nem érvényesíthető.
Átutalandó: Erste Bank 11991102-02105785-00000000; IBAN: HU72 1199 1102 0210 5785 0000 0000; SWIFT: GIBAHUHB
Szervezik: Csoportanalitikus és Kiképző Társaság, Group Analytic Society Belgrade, SZTE Pszichiátriai Klinika

ENGLISH

Venue: SZTE Psychiatric Clinic, E206 room, Szeged, Kálvária sgt 57.
Date and time: 01/06/2019 9:00-18:00
To register fill out the form
Contact: csakitws@gmail.com
Deadline for registration: 15/05/2019

During the bilateral, Serbian-Hungarian training day, the participants will have an opportunity to learn about the current trends of group analysis: new approaches and current interpretations of former basic concepts. Presentations on leadership, current issues and specific difficulties of groups are followed by substantive debate. It is also possible to compare the experiences of group analysts from Serbia, Hungary and other countries. The lectures will be held in English, we would like to help the understanding with Hungarian and English written materials

Time table

9:00-9:30 Registration
9:30-9:45 Opening
9:45-11:00 Ivanka Dunjic On achieving a change in small analytic group
11:15-12:30 Tija Despotovic On similarities and differences of psychoanalysis and group analysis
12:30-13:30 Lunch
13:30-14:45 Márta Takácsy Effects of the digital world on the group matrix
15:00-16:15 Piroska Milák The social unconscious – current approach
16:30-18:00 Ivanka Dunjic and Éva Dujmovics-Karcher Large group

CME accreditation: 16 points, SE-TK/2018.I./00224

Partecipitation fee, that includes the access to the materials of the lectures, the pizza lunch and the CME credit entry:
Reduced fee: CSAKIT members, pensioners, full time first BA/MA university students, nursing staff only if payed before the 15th of May, 19 Euros/6000 Ft
Early Bird”: only if paid before the 15th of May, 22 Euros/7000 Ft
Free of charge: employees of SZTE Psychiatric Clinic, just if registered before the 15th of May
On the spot: only in cash, 30 Euros/9000 Ft
On the spot no reduction is possible.
Participation fee to be transferred here: Erste Bank 11991102-02105785-00000000; IBAN: HU72 1199 1102 0210 5785 0000 0000; SWIFT: GIBAHUHB
Organized by: Csoportanalitikus és Kiképző Társaság, Group Analytic Society Belgrade, SZTE Pszichiátriai Klinika

Szeged: a friendly university city in South Hungary, 170 km from Budapest, 220 km from Belgrade
To arrive to Szeged:
From Budapest by car less then 2 hours, by train less then 2 and a half hours
From Belgrade by car about two and a half hours
Accomodation: for help write to csakitws@gmail.com

Képzés

2019. szeptemberében kétéves csoportvezetői képzést indítunk a csoportozás, a csoportanalízis iránt érdeklődők számára.
A képzés része 160 óra önismereti sajátélmény csoport és 100 óra csoport elmélet.
A képzés beszámítható a csoportanalitikus, a klinikai szakpszichológus és a pszichoterapeuta képzésbe.
Az önismereti csoport és az elmélet külön-külön is választható. Az önismereti csoportot dr. Görbe Katalin, az elméleti szemináriumot dr. Sarungi Emőke vezeti.
A képzés formája blokkos, tanévente 5 péntek-szombat illetve egy egynapos képzési alkalom.
A képzés helyszíne: CSAKIT-székhely Budapest, VIII. kerület, II. János Pál pápa tér 6.
A képzés óradíja: 2200 Ft/óra.
A képzési első interjú díja: 12000 Ft
Jelentkezési határidő: 2019. május 31.
A jelentkezéshez a JELENTKEZÉSI LAP kitöltése, rövid motivációs levél és önéletrajz szükséges, utóbbiakat a csakitkepzes@gmail.com címre várjuk.
Információ: dr. Horváth Klára csakitkepzes@gmail.com
A képzésbe járó hallgatók a CSAKIT egyesület társult tagjaivá válnak. 
A társult tagság díja: 2000 Ft/év

Reklámok