Csoportanalízis

A csoportanalízis a csoport-pszichoterápiának az a formája, amely integrálja a pszichoanalízis, a szociálpszichológia, a csoportdinamika, és a szociológia területéről származó ismereteket. Mint terápiás és képzési módszer, a kapcsolatokból kiindulva az egész személyiséggel, annak tudattalan összetevőivel is dolgozik és a személyiségváltozást, valamint a csoportfolyamatok, társas viszonyok mozgatórugóinak elmélyült megértését és átdolgozását célozza meg.

A csoportanalitikus képzés mint nemzetközileg elfogadott alap csoport-pszichoterápiás képzés ajánlható mindazoknak, akik hivatásszerűen emberekkel foglalkoznak. A módszer elsajátítása alapszemléletet alakít ki a különböző csoport-technikák alkalmazásához /pl. tréning-, kreatív-, non-verbális csoportok/, segítséget nyújt a kis- és nagycsoportok, valamint az intézményi rendszerek folyamatainak megértéséhez és kezeléséhez, továbbá a szervezetfejlesztés gyakorlatához. A képzés több szintű kompetenciát tartalmaz (csoportvezető, csoport-pszichoterapeuta, csoportanalitikus).