Képzési rend

KÉPZÉSI REND

A képzési program tanévenként öt, péntek-szombati napokon tartott, 2 napos képzési blokk és egy 1 napos blokk formájában valósul meg. Az egyes blokkok sajátélmény csoportokból, nagycsoportból, szemináriumokból és előadásokból épülnek fel. A képzési szintek folytatólagosan épülnek egymásra. A szupervíziós csoportok, vagy egyéni szupervíziók a képzési blokkokon kívül szerveződnek. A záróvizsga minden szinten egy esettanulmány megvédésével történik.

A.) CSOPORTVEZETŐ SZINT: 2 ÉVES /12 BLOKK/

Olyan felsőfokú végzettségűek, vagy hallgatók számára, akik egészségesekkel, segítő és önismereti célkitűzéssel-, vagy a klinikumban kiegészítő csoportokkal – pl. szocioterápiás, kreatív terápiás csoportok – foglalkoznak.
Képzési követelmények: 160 óra sajátélmény csoport, 100 óra elmélet, 60 óra /2X30 órában is lehetséges két csoportról/ szupervízió egészségesekkel folytatott személyiségfejlesztő csoportfolyamatról, vagy a klinikumban kiegészítő csoportmunkáról.

B.) CSOPORTPSZICHOTERAPEUTA PSZICHOTERAPEUTA SZAKVIZSGÁHOZ SZÜKSÉGESSZINT: 3 ÉVES /18 BLOKK/

Orvosok, pszichológusok számára a pszichoterapeuta szakvizsga letételéhez szükséges rész a módszerspecifikus képzésből.
Képzési követelmények: 240 óra sajátélmény csoport, 150 óra elmélet, 60 óra szupervízió minimum 80 órás betegcsoport munkafolyamatáról.

C.1.) CSOPORTANALITIKUS PSZICHOTERAPEUTA SZINT: 4 ÉVES /24 BLOKK/

Olyan orvosok és pszichológusok számára, akik a klinikumban vagy más területen önálló csoportanalitikus pszichoterapeutaként kívánnak dolgozni.
Képzési követelmények: 320 óra sajátélmény csoport, 200 óra elmélet, 2X60 óra szupervízió 2 csoport munkafolyamatáról, melyek közül az egyik legalább 80 óra időtartamú ambuláns betegcsoport, önálló vezetéssel. A csoportanalitikus pszichoterapeuta képzettség eléréséhez a pszichoterapeuta szakvizsga letétele is szükséges.

C.2.) CSOPORTANALITIKUS CSOPORTVEZETŐ SZINT: 4 ÉVES /24 BLOKK/

Olyan diplomások számára, akik önálló, de nem pszichoterapeuta csoportanalitikusként kívánnak dolgozni.
Képzési követelmények: 320 óra sajátélmény csoport, 200 óra elmélet, 2X60 óra szupervízió 2 csoport munkafolyamatáról, melyek közül az egyik legalább 80 óra időtartamú nem pszichoterápiás célú, nem bentlakásos (intézménytől független) csoport, önálló vezetéssel.

A képzés helyszíne: a CsAKIT székhelye, 1081. Bp., II. János Pál pápa tér 6.

 Vizsgák: Mind a négy képzési szinten tanévenként szemináriumdolgozattal kell vizsgázni / 2 téma kifejtése 2-3 oldalon/, az adott képzési szint végén záróvizsgát kell tenni esettanulmány megvédésével. Tanévenként maximum egy képzési blokknak megfelelő időt lehet hiányozni, a tandíjat hiányzás esetén is ki kell fizetni.

Záróvizsgára a CSAKIT Tanulmányi Bizottságánál kell bejelentkezni, a dolgozatot két példányban, minimum két héttel a vizsga időpontja előtt kell leadni. Vizsgázni a szupervízió befejezése után maximum 3 évvel lehet.

A képzés beszámítható a klinikai szakpszichológus-képzésbe és a pszichoterapeuta-képzésbe is. A képzést a Semmelweis Egyetem és az Európai Pszichoterápiás Szövetség /EAP/ akkreditálta. A végzett csoportanalitikus pszichoterapeuták akkreditált klinikai tanfolyam – pl. Tündérhegyi Pszichoterápiás Képzés – elvégzése és a pszichoterápiás szakvizsga letétele után az Európai Pszichoterápiás Diplomára /ECP/ is jogosultak.

Jelentkezés a képzésre